آدرس : میدان قزوین خیابان قزوین کوچه شیری پلاک 4

تلفن تماس : 55411008 – 55416731 – 55426731 – 55426732 -55426733

فکس :55426734

آدرس : تهران – میدان حسن آباد خیابان وحدت اسلامی روبه روی پارک شهر ، شماره 1048

تلفن تماس : 66496487-66970626

مخصوص سفارشات کارخانجات و شرکت ها

آدرس : تهران ،خیابان سهروردی شمالی خ قندی (پالیزی) نبش کوچه شانزدهم پلاک 1واحد14

تلفن تماس : 88517328-88516850

فکس : 88516403

شعبه مرکزی

 • تهران ، میدان قزوین ، ابتدای خیابان قزوین ، کوچه جواد شیری ، شماره 4
 • 55426731-3
 • 55426734
 • ekb.bolts@gmail.com
 • www.ekb-bolts.com

شعبه خیابان حسن آباد

 • تهران ، میدان حسن آباد ، خیابان وحدت اسلامی ، روبروی پارک شهر ، پلاک 1048 ، بِنیس خار
 • 66496487-8
 • 66970627
 • ekb.bolts@gmail.com
 • www.beniskhar.com

تلفن سفارشات شرکت ها و کارخانجات

 • 88517328-88516850
 • ekb.bolts@gmail.com و ( info@ekb-bolts.com)
 • www.ekb-bolts.com